Missió

Millorar la qualitat de vida dels universitaris andorrans que es troben a Barcelona i a Tolosa.

  • El rem és un esport en equip, de cooperació, que promou els valors de la unió i la força (Virtus Unita Fortior), la germanor.
  • El rem servirà per crear un nucli social unit a Barcelona i Toulouse d’andorrans, que mantindran bona relació i contactes. No només ajudarà a la millor integració dels estudiants a la ciutat, millorant així en els seus estudis, sinó que també crearà unes relacions socials importants en un futur quan tornem i formem part del nucli social i laboral a Andorra.
  • Establir i consolidar el rem com a esport a Andorra, promovent els seus valors, participant en la vida esportiva del país tan dins com fora de les seves fronteres, partint també des d’una solvència econòmica, sense ànim de lucre, i promovent l’activitat física i el benestar a nivell de salut.
  • Enriquir la varietat esportiva dins el país, amb un esport de caràcter olímpic; oferint així una altra opció, una alternativa a altres esports per practicar al marxar del país.